de doelstellingen van Dru Yoga:

Het verlichten van stress.

Onze eigen balans vinden binnen de druk van ons moderne bestaan.